En av de längsta grenarna i min hustrus släktträd

När jag ändå var i Gamla Linköping och föreläste om släktforskning i torsdags kväll så passade jag också på att besöka ett hus där som stått noterat länge på min lista över platser att besöka i anfädernas fotspår.

Det här huset har inte alltid stått i Gamla i Linköping utan är flyttat dit som de flesta andra byggnaderna som finns där idag. Gamla Linköping har byggts upp som ett levande Friluftsmuseum ungefär som Skansen i Stockholm. Istället för att under rivningsvågen på 40 och 50 -talet ödelägga allt det gamla så flyttades och bevarades en del särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader genom att flytta dem till Gamla Linköping.

Huset jag besökte i Gamla Linköping heter Skönfärgaregården och ligger precis vid själva entrén till Friluftsmuseet. Det är det första huset på höger sida på Hovslagaregatan och ligger därmed också på samma gata som Forskarstugan ligger. Det här huset uppfördes av min hustrus ana Christian Fischer som till sitt yrke var skönfärgare och han färgade ylle och silkestyger i vackra färger. Från början låg huset på Klostergatan 21 i Linköping och flyttades till Gamla Linköping år 1972. Det som är speciellt med huset är de enormt fina och vackra takmålningarna från den tid när huset uppfördes alltså från omkring år 1720 och de är sannolikt gjorda av Anders Biörkman från Kalmar.

Här kan du själv se hur de fina takmålningarna ser ut:

Det finns även idag mycket annat fint att upptäcka i Skönfärgargården i Gamla Linköping. Fastigheten inrymmer idag butiken Ernia interiör & Våffelstuga så varför inte kika in där om du besöker någon gång besöker Gamla Linköping

DSC_7782

Här en länk till butikens hemsida: http://www.ernia.se

Här kommer min hustus an-linje ner till skönfärgaren Christian Fischer som lät uppföra Skönfärgaregården. Värt att notera är också anan Jess Assusson i led VII som var Coopvaerdiekapten (Kapten i handelsflottan) i Västervik och som förde skonerten Maria när han avled i Flensburg år 1807, se vidare längst ner i inlägget efter antavlan.

Proband: Helena Wåhlin

I. Eivor Bengtsson (1933 – 2000)
gift med:
Allan Bengtsson (1925-)

II. Agnes Frideborg Lööv (1902.08.15 – 1980.03.25)
gift 1932.11.26 med:
Nils Oskar Karlsson (1903.09.04 – 1976.02.23)

III. Emma Matilda Fredriksdotter (1873.07.24 – 1948.05.06)
gift 1893.10.21 med:
Carl Otto Löf (1864.04.18 – 1950.01.10)

IV. Fredric Oscar Robbert (- 1846.12.03)
gift 1869 med:
Emma Dorothea Jonsdotter (1844.02.06 – )

V: Eufrosynya Constantia Hultman (1817.03.20 – 1879.08.29)
utom äktenskap
Haagen Pedersen Rolvstad (1803 i Christiania, Norge – )

VI. Johanna Charlotta Asmundsson (1791.03.20 –
gift 1820.04.02 med.
Olof Hultman (1786.01.04 – 1844.01.05

VII: Magdalena Charlotta Fischer (1756.09.06 – 1798.07.27
gift 1775 med:
(*) Coopvaerdiekapten Jess Asmusson (1738 – 1807.07.14)

VIII: Carl Fredrik Fischer (1726.06.18 – 1762.06.18
gift 1752.11.08 med:
Catharina Baurmeister (1728.01.25 – 1769.09.21

IX. Christian ”den tyske färgaren” Fischer
gift 1721 med:
Margareta Höijer (född i Åbo – 1742.07.25)

(*) Från Västerviks Rådhusrätt den 3 dje april 1773 Cam. Colll: rS.D.

Till behörigt fribrefs erhållande för Galliothen Patientia om 35 swåra läster och bygd härstädes af Ek på Crawel samt föres af Skepparen Jess Assmunsson, werificerade med livlig röst och hand å bok Rådmannen Herr Diedric Maechel 3/8 parter. Madame Christina Lorentsson * de part, Handelsman Niclas Gieurlihn 1/8 part, Skepparen Jess Asmusson 1/8 part och Skepparen Petter Palmgren 1/8 part, hwartill de ensamma äro ägare uti berörde fartyg, hwilken Ed aflades efter thet wanliga Eds formulairet, och bewiljades i anledning theraf behörigt Certificat.Com Coll:rS.D. Anmälte Handelsman Niclas Gieurhlin att han till Skepparen Jess Assmusson försålt 1/8 part uti Galleothen Patientia, hwilket uti Protokollet till minnes antecknades.

Asmusson, Jess Capiten (ålder: 67 År) Flensburg
Död 14/7 1807 i Västervik (H) Dödsorsak: Flussfeber
Källa: Västervik C:6

Förde från Västervik Skonerten Maria vid sin död i Flensburg.*
Skonerten Maria (1897)”Grundstött fartyg. Skonerten Maria hemmahörande i Oskarshamn har under resa från Vindautill Köpenhamn med last af trä i söndags kl. 6 fm. grundstött på Bredgrund i södra delen af Öresund.”[Kalmar 1897-05-19 p 2]

Premiär igår för mig som föreläsare i ämnet släktforskning.

Igår kväll stod jag och pratade inför ett 20-tal släktforskare i Forskarstugan i Gamla Linköping. Det var min premiär som föreläsare i släktforskar sammanhang. Jag är van att prata inför grupper genom mitt arbete men då i helt andra ämnen. Jag tyckte att det var väldigt kul och det kändes också som att jag fick bra respons från de som var där och lyssnade. Det var DIS-Fillbyter som hade bjudit in mig att prata inför deras medlemmar.

Flera som var där igår är säkert mycket duktiga och erfarna släktforskare med stor kunskap i ämnet. Så visst det var lite pirrigt för mig innan föreläsningen startade. Men när jag väl startade och var var igång så blir man själv så engagerad och inne i själva ämnet så man släpper snabbt dessa tankar.

Jag hade satt upp följande mål och budskap med det jag ville förmedla:

* Släpp tangentbordet ibland och ge dig ut bland torp och gårdar!
* Intervjua dina släktingar!
* Skriv levnadsberättelser!

Den sista punkten angående vikten av att skriva levnadsberättelser så har den här bloggen blivit både en stor drivkraft och ett verktyg för mig. Det är här jag samlar ihop rena fakta som forskas fram i olika källor med mina upplevelser när jag släpper tangentbordet och ger mig ut bland torp och gårdar och pratar med folk som nu bor där mina anor längre tillbaks har levt sina liv.

Förutom den här bloggen så använder jag mig även av en sida som heter Platsr för att dela med mig av mina forskningsresultat

En viktig uppmaning till alla släktforskare

Jag hade igår med mig en hälsning till deltagarna på föreläsningen från riksantikvarie Lars Amréus på Riksantikvarieämbetet. Det är nämligen dom som har startat en mycket användbar webbplats för oss släktforskare som heter just Platsr. Hälsningen från Lars Amréus handlade om hans önskan att fler släktforskare upptäcker nyttan med tjänsten och där börjar att lägga in och dela med sig av sina egna berättelser på sidan.

På Riksantikvarieämbetets egen hemsida kan man läsa följande text om Platsr:

”2009 fick Riksantikvarieämbetet i uppdrag av regeringen att bygga och förvalta Platsr. Uppdraget i sig bygger på tankarna om demokratisk historieskrivning och delaktighet via webben. Platser kan bära på historier för enskilda människor som myndigheter, arkeologer, historiker och stadsplanerare inte känner till. Alla dessa ”små” historier – personliga, alternativa – är också byggstenar i ”den stora berättelsen”. Delaktighet, inklusivitet, att kunna identifiera sig med historieskrivningen ökar engagemanget och känslan av att kulturarvet är något relevant här och nu.”

Titta gärna även på den här filmen om Platsr:

Nu hoppas jag att du själv har blivit helt övertygad och från och med nu själv börjar att dela med dig av dina egna berättelser på Platsr.

Här är en länk dit så det är bara att sätta igång : http://www.platsr.se/platsr/

Välkomna på föreläsning om släktforskning den 26 februari i Forskarstugan i Gamla Linköping

Jag har fått en trevlig inbjudan till att föreläsa om min släktforskning och min släktforsknings-blogg av lokalföreningen DIS-Filbyter. Inbjudan riktar sig till medlemmar i DIS (Datorstöd i Släktforskningen) men även övriga intresserade är välkomna dit.

disfilbyter

Tid:
Torsdagen den 26 februari kl 18-20

Besöksadress:
DIS Filbyter
Hovslagaregatan 3 i Gamla Linköping

Några bra länkar i sammanhanget:

Även Östgöta Genealogiska Förening, där jag också är medlem, använder samma lokaler i Gamla Linköping