Ett dubbelbröllop, sju begravningar och tre gravstenar. En berättelse om en familj från Minnesota och deras resa i sina förfäders fotspår den 9-10 augusti 2022.

(- NOTE that the texts in this blog post are translated into English at the bottom of the post. From the Start page, you can also translate the blog into any language using Google Translate. OBS att texterna i det här blogginlägget finns översatta till engelska längst ner i inlägget. Från Startsidan kan man också översätta bloggen bloggen till valfritt språk med hjälp av Google Translate)

– OBS att texterna i det här blogginlägget finns översatta till engelska längst ner i inlägget. Från Startsidan kan man också översätta bloggen bloggen till valfritt språk med hjälp av Google Translate)

Den släkt och de personer som det här blogginlägget handlar om är inte alls någon släkt till mig. För ett antal månader sedan fick jag kontakt med Ann Gustafson från Minnesota i USA. Hon och hennes tvillingdöttrar Hallie och Joanna skulle i början av augusti komma till Sverige för en resa i deras förfäders fotspår. Jag har därför sedan i maj släktforskat i en för mig helt ny församling och letat efter platser i en för mig helt okänd del av Sverige. Det har varit ett mycket spännande uppdrag och som precis nu har avslutats med att jag träffade Ann och hennes döttrar och visade dem runt i Västra Torsås församling väster om sjön Åsnen i Småland.

Tisdagen den 9 augusti kl 18:00 hade vi bestämt träff vid Västra Torsås kyrka som ligger i Lönashult. Jag åkte ner med Husbilen redan den 7 augusti och passade på att besöka och fotografera en del i Sveriges 30:e och yngsta Nationalpark, Åsnens Nationalpark invigd 2018. Nära nog prick på klockslaget den 9 augusti kom sedan familjen från Minnesota till den plats vi hade bestämt. Vi började genast med gå igenom min Släktrapport innehållande Anns svenska anor. Därefter fortsatte vi till en gård söder om Lönashult som heter Bohult. Den plats som Anns farfar Oscar Gustafsson utvandrade ifrån den 1 april 1916. Han var då endast 15 år gammal och tog ensam Ångbåten Stockholm ifrån Malmö till USA. Därefter på egen hand fortsatte han med tåg upp till Iowa där en av hans äldre bröder stod och väntade på honom.

Innan jag fortsätter berättelsen om de olika platser som vi tillsammans besökte den 9 och 10 augusti måste jag ändå först återkomma till rubriken på det här inlägget. Det är så att under tiden Ann och jag gick igenom Släktrapporten så hittade Anns döttrar tre mycket intressanta gravstenar på kyrkogården i Lönashult

Dessa tre gravstenar innehåller var och en för sig och inte minst tillsammans oerhört mycket intressant familjehistoria. Det är faktiskt lite av ett under att de efter så många år fortfarande står kvar där på kyrkogården i Lönashult.
Dessa tre gravstenar innehåller var och en för sig och inte minst tillsammans oerhört mycket intressant familjehistoria. Det är lite av ett under att de efter så många år fortfarande står på kyrkogården i Lönashult. 

Dubbelbröllop

Den 31 maj 1884 ringde kyrkklockorna i Lönashult till bröllop. Det var inget vanligt bröllop för det var dubbelbröllop där två syskonpar vigdes. Det var Anns farfar Oscars pappa Gustav Svensson som gifte sig med Karolina Eriksdotter samt Gustav Svenssons syster Sofia Svensdotter som gifte sig med Karolina Eriksdotters bror Sven Magnus Eriksson. 

Sju begravningar – tre gravstenar

 • 1893 begravs Brita Svensdotter från Kråketorp
 • 1896 begravs Sven Persson från Kråketorp
 • 1907 begravs Sofia Svensdotter från Öveshult
 • 1916 begravs Gustav Svensson från Bohult (Tidigare Kråketorp)
 • 1918 begravs Hilma Svensdotter från Bohult som 1917 börjat att arbeta som piga hos änklingen Sven Magnus Eriksson i Öveshult.
 • 1918 en månad efter Hilma Svensdotter begravs även Sven Magnus son Per Emil Svensson. Båda Hilma och Per Emil drabbades av Spanska Sjukan som 1918 härjade och tog livet av 50 församlingsbor, varav 30 var barn
 • 1939 begravs Sven Magnus Eriksson från Öveshult

Gravstenen längst till höger på bilden ovanför är vänd. Troligen 1907 när Sofia Svensdotter begravs. På baksidan står namnen på Sofias och Gustav Svensson föräldrar Sven Persson och Brita Svensson från Kråketorp

Bohult

Nu tillbaka till resan med Ann och hennes båda döttrar i deras svenska förfäders fotspår. Efter genomgången av Släktrapporten på kvällen den 9 augusti satte vi oss i min Husbil och körde ner till Bohult. Jag hade varit där på morgonen för att reka platsen. Då var en hantverkare där och slutförde det allra sista av renoveringen av Huvudbyggnaden på gården. Ägaren som jag hade pratat med på telefonen några veckor tidigare hade sagt till företaget att arbetet måste vara slutfört senast den här dagen. När jag kom dit på kvällen med familjen så luktade det fortfarande nymålat

Bohult

Den här gården brukades av familjen Gustav Svensson och Karolina Eriksdotter mellan 1914 och 1919. De var med andra ord aldrig ägare till den här gården och bakgrunden till det återkommer jag till längre fram. Men även de här åren innehöll många händelser i familjens liv.

 • Sonen Oskar Svensson emigrerar den 1 april 1916 till Iowa i USA. Han var alltså bara 15 år gammal och företog resan över Atlanten vidare med tåg till Iowa helt på egen hand.
 • Fadern Gustav Svensson avlider här den 1 juli 1916 i sviterna av Magkräfta
 • Dottern Hilma Svensdotter flyttar den 3 december 1917 till sin morbror och änklingen Sven Martin Eriksson i Öveshult för att arbeta som piga. Den 11 oktober 1918 avlider hon i sviterna av den Spanska sjukan.
 • Modern Karolina Eriksdotter emigrerar till Iowa den 25 juni 1919. Hon har då med sig barnen Erik 17 år och Maria 11 år. Därmed avslutas också den här familjens sitt liv i Sverige. Gustav och dottern Hilma är begravda på Lönashult kyrkogård medan Karolina och 9 barn har utvandrat till Amerika
Familjebild tagen 1910

Skulatorp Ramnagård

Vi reser alltså bakåt i tiden och därför vi startade vi i Bohult. En gård som familjen brukade och inte själva var ägare till. Den 10 augusti på morgonen träffade jag familjen igen och förvarande om att det kommer att bli en intensiv och innehållsrik dag. Vi åkte allra först till Skulatorp Ramnagård där familjen ägde en mindre gård mellan åren 1910 – 1914.

Från Skulatorp är det inte långt till den plats som är allra viktigast i den här familjens historia nämligen till Kråketorp

 • Sonen Arvid utvandrar härifrån den 13 april 1911
 • Dottern Astrid utvandrar härifrån den 10 februari 1912

Kråketorp

Kråketorp som det ser ut idag. Huset byggdes av Botild Börjesdotter och hennes man Sven Persson och stod klart för inflyttning år 1830

Kråketorp omtalas första gången redan på 1500-talet. Men exakt hur länge gården har varit i den här släktens ägo är däremot mer osäkert. Det jag däremot vet är att minst 6 generationer av Anns förfäder som har ägt den här gården.

 • Erik Andersson (1646-1728)
 • Sven Eriksson ( -1782)
 • Börje Svensson ( -1826
 • Botild Böjesdotter (1791-1896)
 • Sven Persson (1819-1916)
 • Gustav Svensson (1860-1916)

Huvudbyggnaden på bilden ovan är byggt 1830 och nu renoverat i toppskick av både ägaren samt ägarens nuvarande hyresgäster som bor i huset sedan knappt ett år tillbaka. Hyresgäster som jag är mycket tacksam emot och som förberett besöket på allra bästa sätt. Dessutom var delar av familjen hemma och visade oss runt. Särskilt viktigt var att vi också kunde med deras hjälp hitta resterna av den gamla gården före 1830. Den gamla och ursprungliga gården som ligger uppe i skogen bakom det huset på bilden. Nuvarande hyresgäster hade röjt vägen dit över ängar och genom skog och följde även med upp och visade vägen.

Det var alltså Botild Börjesdotter som tillsammans med sin man Per Månsson som var det sista som bodde här på den gamla och ursprungliga gården. Det var även de som byggde det nya och nuvarande huset som idag är Kråketorp.

Efter det mycket givande besöket i Kråketorp så var det dags att åka till Gusten i Lövhult. Han är en långväga släkting till Ann via hennes farfars Oskars syster Huldas make. Vi var där inbjudna till en fantastisk god lunch. Gusten hade även bjudit in sina kusinbarn som också äger en gård i närheten. Vi blev bjudna på vällagad lax med två olika såser samt äkta småländsk Ostkaka.

Nu närmade sig klockan tre på eftermiddagen den 10 augusti. Det var dags för oss att tacka för maten och nu väntade en stor överraskning för familjen från Minnesota. Tack vare upptäckten av gravstenarna på kyrkogården hade jag tidigt på morgonen innan jag träffade familjen hunnit med att hitta ättlingar till paret från den andra grenen i dubbelbröllopet Sven Magnus Eriksson och Sofia Svensdotter. Alltså syskonen till både Anns farfars far och mor – en tvåvägs anlinje bakåt i tiden. Jag hade faktiskt även hunnit köra ner till Öveshult tidigt på morgonen och i princip väckt upp nuvarande ägaren gården som också är en av de aktuella ättlingarna. Vi bestämde tillsammans att vi skulle överraska familjen från Minnesota med att träffas på kyrkogården i Lönashult vid de tre gravstenarna som på ett så påtagligt sätt knyter ihop hela den här berättelsen

Till vänster Ann från Minnesota med sina två tvillingdöttrar Hallie och Joanna. Till höger Per-Åke och hans syster Ingrid, 4-männingar (bryllingar) med Ann från Minnesota

The texts above translated into English – Texterna ovan översatta till Engelska

A double wedding, seven funerals and three tombstones. A story of a family from Minnesota and their journey in the footsteps of their ancestors on August 9-10, 2022.

The family and the people that this blog post is about are not related to me at all. A number of months ago I got in touch with Ann Gustafson from Minnesota in the USA. She and her twin daughters Hallie and Joanna were to come to Sweden at the beginning of August for a trip in their ancestors’ footsteps. Therefore, since May, I have been doing genealogical research in a completely new congregation and looking for places in a part of Sweden completely unknown to me. It has been a very exciting mission and which has just now ended with me meeting Ann and her daughters and showing them around Västra Torsås parish west of lake Åsnen in Småland.

On Tuesday, August 9 at 06 PM, we had decided to meet at Västra Torsås church, which is located in Lönashult. I went down with the RV already on August 7 and took the opportunity to visit and photograph some of Sweden’s 30th and youngest National Park, Åsnen National Park inaugurated in 2018. Almost exactly on time on August 9, the family from Minnesota came to the place we had Certainly. We immediately started by going through my Family Report containing Ann’s Swedish ancestry. We then continued to a farm south of Lönashult called Bohult. The place that Ann’s grandfather Oscar Gustafsson emigrated from on April 1, 1916. He was only 15 years old at the time and took the Steamer Stockholm alone from Malmö to the USA. Then on his own he continued by train up to Iowa where one of his older brothers was waiting for him.

Before I continue the story of the different places we visited together on August 9 and 10, I must first return to the title of this post. It so happened that while Ann and I were going through the Genealogy Report, Ann’s daughters found three very interesting tombstones in the cemetery in Lönashult

Double wedding

On May 31, 1884, the church bells in Lönashult rang for a wedding. It was no ordinary wedding because it was a double wedding where two pairs of siblings were married. It was Ann’s grandfather Oscar’s father Gustav Svensson who married Karolina Eriksdotter and Gustav Svensson’s sister Sofia Svensdotter who married Karolina Eriksdotter’s brother Sven Magnus Eriksson.

Seven burials – three headstones

 • 1893 Brita Svensdotter from Kråketorp is buried
 • 1896 Sven Persson from Kråketorp is buried
 • 1907 Sofia Svensdotter from Öveshult is buried
 • 1916 Gustav Svensson from Bohult (formerly Kråketorp) is buried
 • 1918 Hilma Svensdotter from Bohult is buried who in 1917 started working as a maid for the widower Sven Magnus Eriksson in Öveshult
 • 1918, one month after Hilma Svensdotter, Sven Magnus’ son Per Emil Svensson is also buried. Both Hilma and Per Emil were affected by the Spanish Flu, which in 1918 ravaged and killed 50 parishioners, 30 of whom were children.
 • 1939, Sven Magnus Eriksson from Öveshult is buried

Now back to the journey with Ann and her two daughters in the footsteps of their Swedish ancestors. After reviewing the Genealogy Report on the evening of August 9, we got into my RV and drove down to Bohult. I had been there in the morning to scour the place. Then a craftsman was there and completed the very last part of the renovation of the main building on the farm. The owner I had spoken to on the phone a few weeks earlier had told the company that the work had to be completed by this day. When I got there in the evening with the family, it still smelled freshly painted

Bohult

This farm was farmed by the family Gustav Svensson and Karolina Eriksdotter between 1914 and 1919. In other words, they were never the owners of this farm, and I will return to the background to that later. But even these years contained many events in the family’s life.

 • The son Oskar Svensson emigrates on 1 April 1916 to Iowa in the USA. He was therefore only 15 years old and made the journey across the Atlantic by train to Iowa completely on his own.
 • Father Gustav Svensson dies here on July 1, 1916 in the suites of Cancer
 • Dottern Hilma Svensdotter moves on December 3, 1917 to her uncle and widower Sven Martin Eriksson in Öveshult to work as a maid. On October 11, 1918, she died of complications from the Spanish flu.
 • Dottern Hilma Svensdotter moves on December 3, 1917 to her uncle and widower Sven Martin Eriksson in Öveshult to work as a maid. On October 11, 1918, she died of complications from the Spanish flu.

Skulatorp Ramnagård

We are therefore traveling back in time and that is why we started in Bohult. A farm that the family used and did not themselves own. On the morning of August 10, I met the family again and told them that it would be an intense and meaningful day. We first went to Skulatorp Ramnagård where the family owned a small farm between the years 1910 – 1914.

The son Arvid emigrates from here on 13 April 1911
Daughter Astrid emigrates from here on 10 February 1912

From Skultorp, it is not far to the place that is most important in this family’s history, namely to

Kråketorp

Kråketorp is mentioned for the first time already in the 16th century. However, exactly how long the farm has been in the possession of this family is, on the other hand, more uncertain. What I do know, however, is that at least 6 generations of Ann’s ancestors have owned this farm.

 • Erik Andersson (1646-1728)
 • Sven Eriksson ( -1782)
 • Börje Svensson ( -1826)
 • Botild Böjesdotter (1791-1896)
 • Sven Persson (1819-1916)
 • Gustav Svensson (1860-1916)

The main building in the picture above was built in 1830 and now renovated in top condition by both the owner and the owner’s current tenants who have been living in the house for just under a year. Tenants to whom I am very grateful and who prepared the visit in the very best way. In addition, parts of the family were at home and showed us around. Particularly important was that with their help we were also able to find the remains of the old farm before 1830. The old and original farm that is up in the woods behind that house in the picture. Current tenants had cleared the way there over meadows and through woods and also came along and showed the way.

So it was Botild Börjesdotter who, together with her husband Per Månsson, was the last to live here on the old and original farm. They were also the ones who built the new and current house, which today is Kråketorp.

After the very rewarding visit to Kråketorp, it was time to go to Gusten in Lövhult. He is a distant relative of Ann via her grandfather Oskar’s sister Hulda’s husband. We were there invited to a fantastically good lunch. Gusten had also invited his cousins ​​who also own a farm nearby. We were treated to well-cooked salmon with two different sauces and genuine Småland cheese cake.

It was now approaching three o’clock in the afternoon of August 10. It was time for us to give thanks for the food and now a big surprise awaited the family from Minnesota. Thanks to the discovery of the tombstones in the cemetery, early in the morning before I met the family, I had managed to find descendants of the couple from the second branch of the double wedding Sven Magnus Eriksson and Sofia Svensdotter. So the siblings of both Ann’s great-grandfather and mother – a two-way bloodline going back in time. I had actually even managed to drive down to Öveshult and basically woke up the current owner and the current descendant. We decided that we would surprise the family from Minnesota by meeting at the cemetery in Lönashult at the three tombstones that so tangibly tie this whole story together

Berättelsen om ett besök från USA samt ett Amerikabrev daterat den 12 oktober 1873.

Del 1 av 3, Kättilstad kyrka samt Vena by.

(English translation of the text below)

Den här berättelsen kommer att starta med ett mejl från hösten 2014 och avslutas med ett Amerikabrev från 1873.

Jag kunde aldrig i förväg ana eller föreställa mig att det blogginlägg som jag skrev den 21 juni 2014 skulle leda till att jag sommaren 2015 fick möjlighet att vara värd för en Amerikansk familjs resa i sina svenska förfäders fotspår. Rubriken på det här blogginlägget kunde därför också lika gärna ha varit: ”Allt för Sverige”- äventyret i Kättilstad socken sommaren 2015. Hela berättelsen omfattar tre delar, en del för varje dag av besöket från USA, (27, 28 och 29 juni 2015).

Den 21 juni 2014 skrev jag ett blogginlägg om min hustrus farmor.  Titeln på det blogginlägget är: Anni Maria Karlsson gift Bengtsson – Den vackraste flickan i byn Hvena, Kättilstad (E). Hösten 2014 fick jag ett mejl från Sara Kidd från USA som hade hittat det blogginlägget när hon googlat på namnet Anna-Stina Samuelsdotter (1799-1847), Anna-Stina Samuelsdotter var Annie Bengtssons morfars mor och är den första gemensamma anan för min hustru Helena och Sara Kidd och knyter därmed också ihop deras gemensamma släktled längre bakåt i tiden.

Sara och jag hade en fortsatt mejlkontakt och bytte uppgifter med varandra under hösten och vintern. Jag skrev också till Sara att om du kommer till Sverige någon gång i framtiden så kan jag guida dig runt i dina svenska förfäders fotspår. Under våren 2015 kom sedan ett mejl från Sara där hon skrev att hon hade fått en mycket trevlig present av sin man. Det var en kombinerad 40-års present samt även för det faktum att Sara och hennes man Tim firar 15-årig bröllopsdag lite senare i år. Presenten som hon hade fått av Tim var en resa till Sverige för att kunna besöka platser där hennes svenska förfäder hade levt sina liv. Där-med så startade också planeringen för den här sommarens ”Allt för Sverige”- äventyr.

Jag började omgående med att ringa runt till personer som bor i Vena by söder om Åtvidaberg. Det första telefonsamtalet ledde mig sedan vidare till nästa och sedan vidare till nästa och många samtal senare så förstod jag att nu har jag nog snart engagerat de allra flesta som bor i eller har koppling till Vena by i Kättilstad socken. Tack vare de här samtalen fick jag själv också mycket ny kunskap om Vena. Dessutom fann jag kusiner och sysslingar till både min hustru och min svärfar.

Den 27 juli startade det här äventyret med att Sara och jag hade bestämt att vi skulle mötas vid Järnvägsstationen i Åtvidaberg kl 10.00. I god tid före utsatt tid var vi där och väntade på Sara och hennes familj. Men det var inte bara vi som var där utan i en annan bil satt även två nyfunna sysslingar till min hustru Helena, Gösta och Rune Nyman. Gösta Nyman och hans fru hade jag träffats redan tidigare i sommar. Detta eftersom hans mormor och morfar var de sista i våra släktled som hade bott permanent i Vena. Gösta hade också samlat på sig en hel del gamla papper från huset i Vena. Gösta och hans hustru har fortfarande kopplingar kvar till Vena eftersom de äger ett sommartorp där som heter Källtorp.

Efter det att vi hälsat familjen Sara Kidd välkomna till Sverige och gått igenom dagens planering så körde vi söder ut på riksväg 134 i riktning mot Kisa. Vårt första resmål för dagen var Kättilstads kyrka. Hela det här äventyret har också kantats av mycket tur på vägen. Sara hade själv haft mejlkontakt med församlingen i Kättilstad eftersom hon också väldigt gärna ville komma in i kyrkan. Men de sista mejlen hade hon inte hunnit få svar på och det var därmed osäkert om vi kunde komma in genom den annars normalt sett låsta dörren till kyrkan. Men i ett hus bredvid kyrkan så bodde en tidigare vaktmästare som både kunde öppna dörren och även guida oss och berätta om lite kyrkans historia.

Efter besöket i Kättilstad kyrka så satte vi oss i bilarna och körde i riktning tillbaka mot Åtvidaberg till Vena by. Under bilfärden pratade vi om hur det kunde ha varit förr när man inte kunde ta bil till kyrkan utan i bästa fall åkte häst och vagn eller rentav fick fotvandra till kyrkan på söndagarna. När vi hade kört ungefär 1,5 mil från kyrkan så kom vi fram till Sandhagen i Vena. Där möttes vi av Lars-Gösta Petterson och hans syster Margareta. Margaretas dotter Carina anslöt också för att på engelska kunna berätta om Sandhagen för Sara Kidd. Anledningen till besöket var att en av Saras anor Jonas Peter Karlsson hade flyttat från Vena by till Sandhagen. I trädgården i Sandhagen fick vi också möjlighet att äta vår matsäck. Margareta visade oss ett album med gamla kort och efter en stunds prat så kom vi också fram till att både Sara och min hustru hade gemensamma släktband även med Lars-Gösta och Margareta. Men det skulle ta alldeles för lång tid att här också reda ut alla gemensamma släktled.

När vi var klara i Sandhagen så var det dags att fortsätta att följa Jonas Peter Karlssons fotspår. År 1859 flyttade han ifrån Sandhagen till Orremåla och därifrån vidare till Sjöände år 1862. På platsen där huset i Orremåla tidigare har stått så är idag en enkel skylt uppsatt. Själva byggnaden är sedan mitten av 1940- talet flyttad till Hembygdsgården i Åtvidaberg, mer om den byggnaden kommer i del 3 av den här berättelsen.

Efter ett kort besök i Gösta Nymans sommartorp från 1819 Källtorp så åkte vi vidare till dagens slutmål. Vi åkte till det hus i Vena som knyter ihop alla gemensamma släktband där Helenas farmor Annie Maria Karlsson gift Bengtsson föddes och där även Anna-Stina Samuelsdotter som gift levde resten av sitt liv. De nuvarande ägarna Kenneth och Peter Bergman hade här dukat upp till ett rejält kaffekalas och även bjudit in flera andra boende i Vena eller som på annat sätt hade intresse av det här besöket. Det blev ett fantastiskt och underbart besök med de otroligt engagerade värdarna Kenneth och Peter. Tillsammans gjorde den dagen här till ett underbart fint minne för livet för många människor inte minst för Sara Kidd och hennes familj. En av höjdpunkterna var när vi alla gemensamt stämde upp i ”Ja må hon leva” för att uppmärksamma Saras tidigare 40-årsdag och avslutades med ett sedvanligt fyrfaldigt hurra för både födelsedagen och Sara och Tims snart stundande 15-åriga Bröllopsdagen.

Amerikabrevet från 1873

För att knyta ihop den här första dagen av totalt tre av vårt eget ”Allt för Sverige”-äventyr så återvänder jag nu till själva rubriken för det här blogginlägget.

Tidigare i somras träffades Gösta Nyman (Helenas syssling), hans fru, Helena och jag hemma hos Gösta för att förbereda det här besöket från USA. Det visade sig att han bland alla sina gamla papper från Vena även hade ett gammalt brev som var skickat från Amerika till Vena. Vid närmare efterforskning så visar det sig att just det här brevet också var ett mycket lyckat sammanträffande i tid med besöket av Sara Kidd och hennes familj.

Saras ana Jonas Peter Carlsson (1823-1902), som vi följt i fotspåren av under dagen, fick 1855 en dotter som döptes till Johanna Mathilda Jonasdotter (1855-1921). Redan år 1869, när hon endast var 14 år gammal så började hon att arbeta som piga hos sin morbror Carl Johan Carlsson i Härsjö, Kättilstad (E). När hon var 22 år gammal år 1877 så emigrerade hon till Amerika. Till saken hör också att en annan yngling vid namn Carl Gustav Jonsson (1851-1929) utvandrade, även han 22 år gammal, från Brodalen nära Härsjö år 1873. Båda kom att utvandra till en plats som benämns Calmar i delstaten Iowa i USA. De gifte sig sedan strax efter det att Johanna Mathilda kommit (4 år efter Carl Gustav) till USA. En inte alltför kvalificerad gissning är att de båda hade träffats och blivit kära i varandra under tiden de fortfarande fanns kvar i Sverige. Det här båda personerna som gifte sig i Calmar, Iowa är Sara Kidds förfäder och som båda två utvandrade från Kättilstad socken i Sverige med 4 års mellanrum.

Det Amerikabrev daterat den 12 oktober 1873 och som fanns bland Gösta Nymans gamla handlingar visade sig vara ett brev som Sara Kidds ana Carl Gustav Jonsson skrev hem till Sverige bara någon månad efter det att han kommit fram till Calmar, Iowa. Det här Amerikabrevet kommer även fortsättningsvis att vara den gemensamma nämnaren i de två återstående delarna av det här ”Allt för Sverige”- äventyret som ägde rum den 27-29 juli 2015.

Fortsättning följer.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Text in English:

The story of a visit from the United States and an America Letter dated 12 oktober in 1873.

Part 1 of 3, Kättilstad church and Vena village.

This story will start with an email from the autumn of 2014, and ends with a Letter from America in 1873.

I could never previously imagined or imagine that the blog post I wrote June 21, 2014 would result in the summer of 2015 I had the opportunity to host an American family traveling in their Swedish ancestors’ footsteps. The title of this blog post could therefore just as well have been: ”Everything for Sweden” – the adventure in Kättilstad parish summer of 2015. The entire report comprises three parts, one for each day of the visit from the United States, (27, 28 and 29 June 2015 ).

On June 21, 2014, I wrote a blog post about my wife’s grandmother. The title of the blog post is: Anni Maria Karlsson married Bengtsson – The most beautiful girl in the village Hvena, Kättilstad (E). In autumn 2014 I received an email from Sara Kidd from the US who had found the blog post when she Googled the name Anna-Stina Samuel Daughter (1799-1847), Anna-Stina Samuel Daughter Annie Bengtson’s grandfather’s mother and is the first common ancestor of my wife Helena and Sara Kidd and ties thus together their common generations further back in time.

Sara and I had a continued email contacts and exchanged information with each other during the fall and winter. I also wrote to Sara that if you come to Sweden sometime in the future so I can guide you around in your Swedish ancestors’ footsteps. In the spring of 2015 then came an email from Sara where she wrote that she had received a very nice gift from her husband. It was a combined 40-year gift, and also for the fact that Sara and her husband Tim celebrates 15-year anniversary later this year. The gift she had received from Tim was a trip to Sweden to visit places where her Swedish ancestors had lived their lives. Where-with so also started planning for this summer’s ”Everything for Sweden” – adventure.

I immediately began to call around to people who live in Vena village south of Atvidaberg. The first phone call led me then on to the next and then to the next and many conversations later, I realized that now I’ll soon committed the vast majority who live in or are linked to Vena village in Kättilstad parish. Thanks to these talks, I got myself too much new information on Vena. Moreover, I found cousins and second cousins to both my wife and my father in law.

On July 27, started this adventure with Sarah and I decided that we would meet at the railway station in Atvidaberg at 10.00. In good time before the appointed time we were there and waited for Sarah and her family. But it was not just us who were there, but in another car even put two newfound cousins to my wife Helena, Gösta Rune Nyman. Gösta Nyman and his wife, I had met earlier in the summer. This is because his grandparents were the last of our generation who had lived permanently in Vena. Gösta had also accumulated a lot of old papers from the house in Vena. Gosta and his wife still have connections there to Vena because they own a summerhouse where named Källtorp.

After we visited the family Sara Kidd welcome to Sweden and went through the day’s planning as we drove south on Highway 134 towards Kisa. Our first destination for the day was Kättilstads church. This whole adventure has also been punctuated by much luck. Sara herself had had email contact with the congregation in Kättilstad because she very much wanted to come into the church. But the last e-mails she had not had time to get the answers and it was therefore doubtful if we could come in through the otherwise normally locked door to the church. But in a house next to the church so lived a former caretaker who both could open the door and even guide us and tell us a little history of the Church.

After the visit to Kättilstad church so we sat in the cars and drove in the direction back towards Åtvidaberg Vena village. During the drive we talked about how it could have been before when you could not take the car to the church, but in the best case went horse-drawn carriage or even had to hike to church on Sundays. When we had driven about 1.5 mil from the church so we came up with Sandhagen in Vena. Where we were met by Lars-Gosta Petterson and his sister Margaret. Margaret’s daughter Carina joined also to in English tell about Sandhagen to Sara Kidd. The reason for the visit was that one of Sara’s ancestor Jonas Peter Karlsson had moved from Vena village to Sandhagen. In the garden of Sandhagen we also got the opportunity to eat our packed lunch. Margareta showed us an album of old photos, and after a moment of chatter as we also came to the conclusion that both Sara and my wife had the common family ties even with Lars-Gösta and Margareta. But it would take too long to here also sort out all common bloodline.

When we finished in Sandhagen it was time to continue to follow Jonas Peter Karlsson’s footsteps. In 1859 he moved from Sandhagen to Orremala and from there on to Sjöände in 1862. On the site where the house in Orremala objectives previously stood so today is a simple sign posted. The building itself is since the mid-1940s moved to the heritage center in Åtvidaberg, more about the building will in part 3 of this report.

After a short visit to Gösta Nyman’s summerhouse from 1819 Källtorp so we went to today’s final destination. We went to the house in Vena that ties together all the common family ties where Helena’s grandmother Annie Maria Karlsson married Bengtsson was born and where even Anna-Stina Samuelsdotter married lived the rest of his life. The current owners, Kenneth and Peter Bergman had this laid up to a real coffee party and also invited several other accommodation in Vena or who otherwise had an interest in this visit. It was an amazing and wonderful visit with the incredibly dedicated hosts Kenneth and Peter. Together they made that day to a wonderful fine memory for life for many people, not least for Sara Kidd and her family. One of the highlights was when we all jointly sued in the ”Ja må hon leva” to mark Sarah’s former 40th birthday and ended with a customary fourfold cheer for both birthday and Sara and Tim’s soon coming 15-year-old wedding day.

America Letter 1873

To tie together this first day of a total of three of our own ‘Everything for Sweden ”-Adventure so I return now to the title of this blog post.

Earlier this summer met Gösta Nyman (Helena’s cousin), his wife, Helena, and I am at the home of Gösta to prepare this visit from the US. It turned out that he, among all his old papers from Vena also had an old letter that was sent from America to Vena. Upon further tracing it turns out that this particular letter was also a very successful coincidence in time of the visit by Sara Kidd and her family.

Sara ana Jonas Peter Carlsson (1823-1902), which we followed in the footsteps of the day, received in 1855 a daughter named Johanna Mathilda Jonasdotter (1855-1921). Already in 1869, when she was only 14 years old she started to work as a maid for his uncle Carl Johan Carlsson Härsjö, Kättilstad (E). When she was 22 years old in 1877 so she emigrated to America. It is also relevant that another young man named Carl Gustav Jonsson (1851-1929) emigrated, although he was 22 years old, from Brodalen close Härsjö in 1873. Both came to emigrate to a place called Calmar in the state of Iowa in the United States. They were married shortly after Johanna Mathilda come (4 years after Carl Gustav) to the United States. A not too educated guess is that the two had met and fallen in love with each other while they still remained in Sweden. This two persons who were married in Calmar, Iowa is Sara Kidd ancestors and who both emigrated from Kättilstad parish in Sweden by 4 years.

The America Letter dated 12 October 1873 and who were among Gösta Nyman old documents turned out to be a letter that Sara Kidd ancestor Carl Gustav Jonsson wrote home to Sweden just a month after he arrived at Calmar, Iowa. This America letter will  continue to be the common denominator of the two remaining parts of this ”Everything for Sweden” – the adventure that took place on 27 to 29 July 2015th

To be continued.