En av de längsta grenarna i min hustrus släktträd

När jag ändå var i Gamla Linköping och föreläste om släktforskning i torsdags kväll så passade jag också på att besöka ett hus där som stått noterat länge på min lista över platser att besöka i anfädernas fotspår.

Det här huset har inte alltid stått i Gamla i Linköping utan är flyttat dit som de flesta andra byggnaderna som finns där idag. Gamla Linköping har byggts upp som ett levande Friluftsmuseum ungefär som Skansen i Stockholm. Istället för att under rivningsvågen på 40 och 50 -talet ödelägga allt det gamla så flyttades och bevarades en del särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader genom att flytta dem till Gamla Linköping.

Huset jag besökte i Gamla Linköping heter Skönfärgaregården och ligger precis vid själva entrén till Friluftsmuseet. Det är det första huset på höger sida på Hovslagaregatan och ligger därmed också på samma gata som Forskarstugan ligger. Det här huset uppfördes av min hustrus ana Christian Fischer som till sitt yrke var skönfärgare och han färgade ylle och silkestyger i vackra färger. Från början låg huset på Klostergatan 21 i Linköping och flyttades till Gamla Linköping år 1972. Det som är speciellt med huset är de enormt fina och vackra takmålningarna från den tid när huset uppfördes alltså från omkring år 1720 och de är sannolikt gjorda av Anders Biörkman från Kalmar.

Här kan du själv se hur de fina takmålningarna ser ut:

Det finns även idag mycket annat fint att upptäcka i Skönfärgargården i Gamla Linköping. Fastigheten inrymmer idag butiken Ernia interiör & Våffelstuga så varför inte kika in där om du besöker någon gång besöker Gamla Linköping

DSC_7782

Här en länk till butikens hemsida: http://www.ernia.se

Här kommer min hustus an-linje ner till skönfärgaren Christian Fischer som lät uppföra Skönfärgaregården. Värt att notera är också anan Jess Assusson i led VII som var Coopvaerdiekapten (Kapten i handelsflottan) i Västervik och som förde skonerten Maria när han avled i Flensburg år 1807, se vidare längst ner i inlägget efter antavlan.

Proband: Helena Wåhlin

I. Eivor Bengtsson (1933 – 2000)
gift med:
Allan Bengtsson (1925-)

II. Agnes Frideborg Lööv (1902.08.15 – 1980.03.25)
gift 1932.11.26 med:
Nils Oskar Karlsson (1903.09.04 – 1976.02.23)

III. Emma Matilda Fredriksdotter (1873.07.24 – 1948.05.06)
gift 1893.10.21 med:
Carl Otto Löf (1864.04.18 – 1950.01.10)

IV. Fredric Oscar Robbert (- 1846.12.03)
gift 1869 med:
Emma Dorothea Jonsdotter (1844.02.06 – )

V: Eufrosynya Constantia Hultman (1817.03.20 – 1879.08.29)
utom äktenskap
Haagen Pedersen Rolvstad (1803 i Christiania, Norge – )

VI. Johanna Charlotta Asmundsson (1791.03.20 –
gift 1820.04.02 med.
Olof Hultman (1786.01.04 – 1844.01.05

VII: Magdalena Charlotta Fischer (1756.09.06 – 1798.07.27
gift 1775 med:
(*) Coopvaerdiekapten Jess Asmusson (1738 – 1807.07.14)

VIII: Carl Fredrik Fischer (1726.06.18 – 1762.06.18
gift 1752.11.08 med:
Catharina Baurmeister (1728.01.25 – 1769.09.21

IX. Christian ”den tyske färgaren” Fischer
gift 1721 med:
Margareta Höijer (född i Åbo – 1742.07.25)

(*) Från Västerviks Rådhusrätt den 3 dje april 1773 Cam. Colll: rS.D.

Till behörigt fribrefs erhållande för Galliothen Patientia om 35 swåra läster och bygd härstädes af Ek på Crawel samt föres af Skepparen Jess Assmunsson, werificerade med livlig röst och hand å bok Rådmannen Herr Diedric Maechel 3/8 parter. Madame Christina Lorentsson * de part, Handelsman Niclas Gieurlihn 1/8 part, Skepparen Jess Asmusson 1/8 part och Skepparen Petter Palmgren 1/8 part, hwartill de ensamma äro ägare uti berörde fartyg, hwilken Ed aflades efter thet wanliga Eds formulairet, och bewiljades i anledning theraf behörigt Certificat.Com Coll:rS.D. Anmälte Handelsman Niclas Gieurhlin att han till Skepparen Jess Assmusson försålt 1/8 part uti Galleothen Patientia, hwilket uti Protokollet till minnes antecknades.

Asmusson, Jess Capiten (ålder: 67 År) Flensburg
Död 14/7 1807 i Västervik (H) Dödsorsak: Flussfeber
Källa: Västervik C:6

Förde från Västervik Skonerten Maria vid sin död i Flensburg.*
Skonerten Maria (1897)”Grundstött fartyg. Skonerten Maria hemmahörande i Oskarshamn har under resa från Vindautill Köpenhamn med last af trä i söndags kl. 6 fm. grundstött på Bredgrund i södra delen af Öresund.”[Kalmar 1897-05-19 p 2]

Fredric Oscar Robbert från Öndal i Ukna, oäkta son till garvaren O. Hultmans vanvettiga dotter Eufrosyna Hultman och hans far Hagen Pedersen Rolvstad från Christiana i Oslo

Jag brukar normalt skriva en levnadsberättelser om någon specifik person från mina egna eller min hustrus anor.  Den här gången gör jag ett undantag och skriver istället om en person och flera av hans anor i en och samma berättelse. Så detta blir med andra ord mer skrivet som en antavla med små berättelser om flera olika personer. Det börjar med Fredric Oscar  Robbert i Ukna och forsätter sedan ner till hans mormors far, Coopvaerdiekapten Jes Assmusson från Västervik och även vidare till släkterna Fischer och Baurmeister. OBS att det inte är den kompletta antavlan utan enbart den anlinje som jag vill beskriva.  Det här är också en gren som jag inte forskat klart på, jag tar därför givetvis tacksamt emot alla eventuella kompletteringar som kan göras till dessa anor.

Antavla Fredric Robbert

Proband:

Fredric Oscar Robbert föddes den 3 december 1846 i Öndal i Ukna socken (H). Hans mor står angiven i hans födelsenotis som aflidne Garvare O. Hultmans vanvettiga dotter Eufrosina Hultman i Öndal. Fadern uppges vara Norska Garvaregesällen Hagen Pedersen Rolsted.

Fredric Oscar fdl

År 1869 den 23 oktober så gifter han sig med bondedottern Emma Dorothea Jonsdotter som är född den 6 februari i Stjälkhammar i Ukna socken (H) och de får tillsammans fem barn varav ett av barnen är min hustrus ana. Emma Dorotheas anor går tillbaka till släkten Skarin vars stamfader är Nils Bengtsson Skarin född 1653 och död den 25 april 1734 i Söräng, Dalhem (H). I Tjusts Häradsrätt kan man läsa om hur Emma Dorothea 1881 ansökte om lagfart för 16/2187 mantal Stjälkhammar med andel i Ekhults jord. Detta skedde som en följd av arvskiftet efter hennes mor Anna Stina Lorensdotter som avled i Stjälkhammar den 31 mars 1880.

Fredric Oscar Robbert börjar arbeta som dräng när han är omkring 17 år, 1863 i Stjälkhammar, Ukna. Flyttar 1866 till Kolsebro, Ukna (H) och börjar där som Arbetare, därifrån tillbaka  Stjälkhammar 1869. Vidare 1874 till Nelhammar, Ukna och därefter till Örbäcken, Ballersberg i Ukna (H) från 1874-75. Därifrån tillbaka till Stjälkhammar och från 1889 bor han i Tjustad Comminsterboställe, Ukna (H).

1:1 Far

Hagen Pedersen Rolvstad föddes i Christiana i Norge 1803 och han var Garvargesäll i Ukna. Hans far var Korpral Peder Larsen Rolvstad född 1869 och moder var Rebecca Haagensdotter född 1763

1:2 Mor

Eufrosyna Constantia Hultman föddes den 20 mars 1817 i Tryserum (E). Hennes far var Garvaren Olof Hultman som föddes i Kärnhult i Tryserum (E) och avled i Önhult, Ukna (H) den 5 februari 1844. Hennes mor var Johanna Charlotta Asmussdotter som föddes i Västervik den 20 mars 1791, se vidare nästa ana I husförhörslängden i Ukna för åren 1839- 1848 (AI:8 sid 382) så står det han hon är döv och vanvettig. Det sistnämnda ordet används också senare i sonens födelsenotis. Hon har också en syster som benämns som stum, vanvettig och svagsint. Hon avlider av Bröstsjukdom den 29 augusti 1879, 62 år gammal i Lilla Ängkullen, Ukna (H)

2:4 Mormor

Johanna Charlotta Asmussdotter föddes i Västervik den 20 mars 1791. Hon döps den 25 mars och ett dopvittne var då Brukspatronessan Anna Margareta Hultman och som antas vara maka till Brukspatronen på Gunnebo Bruk.

3:7 Mormors far

Jes Assmusson, Coopvaerdie Capitaine (Kofferdikapten = Kapten inom Handelsflottan) Han föddes 1738 och dog som änkling den 14 juli 1807 i Flenburg av Flussfeber. Han är begravd i St Maria kyrka i Flensburg. 1790 var han boende i Västervik i kvarter nr 12. Vid sin död i Flensburg så förde han skonerten Maria.

Från Västerviks  Rådhusrätt den 3 april 1773

Till behörigt fribrefs erhållande för Galliothen Patientia om 35 swåra läster och bygd härstädes af Ek på Crawel samt föres af Skepparen Jess Assmunsson, werificerade med livlig röst och hand å bok Rådmannen Herr Diedric Maechel 3/8 parter. Madame Christina Lorentsson * de part, Handelsman Niclas Gieurlihn 1/8 part, Skepparen Jess Asmusson 1/8 part och Skepparen Petter Palmgren 1/8 part, hwartill de ensamma äro ägare uti berörde fartyg, hwilken Ed aflades efter thet wanliga Eds formulairet, och bewiljades i anledning theraf behörigt Certificat.Com Coll:r S.D.  Anmälte Handelsman Niclas Gieurhlin att han till Skepparen Jess Assmusson försålt 1/8 part uti Galleothen Patientia, hwilket uti Protokollet till minnes antecknades.

3:8 Mormors mor

Magdalena Charlotta Ficher föddes den 6 september 1756 i Fogelvik i Tryserum (E) och avled den 27 juli 1798 i Västervik.

Hennes far var arrendatorn på Fågelvik Carl Fredrik Fischer och som föddes i Linköpings Domkyrkoförsamling den 18 juni 1726.  Han avled i en ålder av 36 år den 26 november 1762 i Drothems församling (E)  Han var i sin tur son till den ”tyske färgaren” Christian Fischer. Christian var född i Tyskland 1691 och avled den 27 maj  1773 i Linköping. Han byggde på 1720-talet den så kallade Skönfärgaregården som nu finns i uppbyggd på Hovslagaregatan 4 i Gamla Linköping dit den flyttades från sin ursprungliga plats på Klostergatan 21 i Linköping.

Hennes mor var Catharina Helena Baurmeister född den 25 januari 1728 i Ystad (M) och avled den 21 september 1769 i Östra Stenby (E) Hennes far hette Johan Christian Baurmeister och var troligen född i Tyskland, möjligen i Danmark. Han var stadsmusikant i Ystad och han avled där den 20 januari 1730.

Flera av uppgifterna i detta inlägg har jag fått hjälp med att ta fram av andra släktforskare och jag vill nämna särskilt följande personer:

Rolf Boettge från Täby, tack för uppgifter om släkten Fischer och Baurmeister, Holger Kanth från Västervik, tack för uppgifter om Jes Asmusson. Även ett tack till möjligen någon mer som också borde ha nämnts här.